BU ÜLKE BİZİM, SORUMLULUK HEPİMİZİN

Ufkun ötesi için umudun sınırlarına...”

Akademik düzeyi, sosyal, kültürel ve çevre bilinci ile dünyaya değer katan, mutlu ve geleceği okuyabilen nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz…

Ufkun ötesi için umudun sınırlarına...”

Yeni nesilllerin umutlarının sınırlarını, onların hayallerinin de ötesine taşıyarak yepyeni bir vizyonla şekillendirmek için

Lider, yaratıcı, girişimci
yeni nesiller için yeni ufuklar

Çağdaş bir bakış açısıyla geleceği doğru
okuyarak, iletişim çağına yön verecek nesillere katkıda bulunmak için

Vakfımızı destekleyerek hedeflerimize ortak olabilirisiniz

Eğitim ile ilgili projelerimizde kurumsal olarak aktif rol almak, inisiyatifi paylaşarak  meşalemize kaynak olmak için

HAKKIMIZDA

Yeni nesiller için yeni nesil destek projeleri ile kalkınma

Misyonumuz
Vizyonumuz

ATATÜRK KÖŞESİ

ATATÜRK'ÜN EĞİTİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Eğitimdir ki, bir ulusa ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.

Atatürk’e göre, bir milletin hayat mücadelesinde, maddi ve manevi bütün güçlerini artırabilmesi, milli eğitimde yüksek bir düzeye erişmesi ile mümkündür.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde, Yunan ordusu Ankara’ya doğru ilerlerken dahi eğitime verdiği önemi göstermiş 16 Temmuz 1921 günü Ankara’da bir Maarif Kongresi toplamıştır. Orada toplanan Öğretmenlere yeni nesli yetiştirirken uymaları gereken şu esasları göstermiştir:

1. Eğitim milli olmalıdır.
2. Milli terbiye programında, milletimizin gelişmesine engel olan ve o güne kadar uygulanan eski eğitim içinde yer alan hurafeler ile bize uygun olmayan yabancı etkiler ister doğudan gelsin ister batıdan bulunmamalıdır.
3. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa varlığına ve birliğine saldıran yabancı güçler ve fikirlerle nasıl mücadele edecekleri öğretilmelidir.
Bu bilgilere sahip olmayan fertlerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık hakkı yoktur.
4. Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir.
5. Aileler de çocuklarının gelecekleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdır.

Bu esaslar Atatürk’ün daha Kurtuluş Savaşı sırasında eğitimle ilgili politikalar geliştirmeye başladığını göstermektedir. Onun Eğitim Politikası’nın asıl hedefi Milli, Laik, Cumhuriyetçi ve Çağdaş bir nesil yetiştirmektir. Bu şekilde hem Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri sağlamlaştırılmış olacak, hem de en kısa zamanda çağdaş medeniyet seviyesine ulaşılacaktır.

HEDEFLERİMİZ

Sorumluluk Hepimizin

Videoyu oynat

Türk eğitim sisteminde çağdaş dünya standartlarına
ulaşmak için

Cumhuriyetimizin temel ve kuruluş değerlerini benimsemiş, bilgiye erişime ve deneyime dönüştürme becerisine sahip, zamanlı ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcı, üretken, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, çevreye, canlılara ve insana duyarlı, etik değerlere sahip, sanat zevki gelişmiş, ilkeli ve özgüvenli bireyleri yetiştirmek ve elbette eğitim alanında yapılan tüm faaliyetlerde toplumsal yaşamın gelişimine katkıda bulunmak her birimizin ortak sorumluğudur.

Bilim Kurulu

” Bir ekibin kimlerden oluştuğu, başardıkları projeler ve hedef/ilkelerine bağlılıklarıyla, hizmet veren herkese ‘Bu işi ben başardım.’ dedirtebildiği zaman anlaşılmış demektir.”

Akademik Bilim Kurulumuz:

Prof. Dr. Yavuz Akpınar

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Eğitim Teknolojileri ile Eğitim Bilimleri Alanında

Prof Dr. Belma Haznedar
Yabancı Dil Programları Alanında
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Emine Erktin
Matematik ve Fen Bilimleri Alanında
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Emine Adadan
Matematik ve Fen Bilimleri Alanında
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Birlikte fark yaratmak için

Daha yüksek eğitim standartları için el ele verelim.

Vakfımıza üyelik ve projelerimiz konusunda detaylı bilgi alabilmek için